תרומות

:כרטיס אשראי

העברה בנקאית

   חשבון: כתף לכתף
 (12) בנק: הפועלים
סניף: 631

177936 :חשבון 
.אם ברצונכם לקבל קבלה, נא לציין בפרטי ההעברה שם מלא וכתובת למשלוח קבלה *

*3028 הקו החם

©2018 by Mesheli. Proudly created with Wix.com