תודה

לעסקים השותפים שלנו בתמיכה ובסיוע לחיילים הבודדים המשוחררים

Program Director: Einat Oshri

052-821-4550

©2018 by Mesheli. Proudly created with Wix.com